Laur Innowacyjności

Laur Innowacyjności 2014 – Relacja

Informacja o przebiegu i wynikach konkursu Laur Innowacyjności 2014

 

26 listopada 2014 r. w Warszawskim Domu Technika NOT, podczas uroczystej Gali nastąpiło ogłoszenie wyników czwartej już edycji Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne Laur Innowacyjności 2014.

Organizatorem Konkursu jest Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych, która realizację konkursu powierzyła Zespołowi Usług Technicznych Rady Stołecznej NOT Spółka z o.o.

Celem tego prestiżowego i cieszącego się ogromną popularnością Konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych innowacyjnych rozwiązań, praktycznie ze wszystkich dziedzin gospodarki, nauki i dziedzin użytecznych społecznie. Konkurs jest otwarty dla podmiotów polskich i polonijnych, dla osób fizycznych z Polski i z krajów, w których działają polonijne stowarzyszenia naukowo- techniczne, a także dla podmiotów zagranicznych, których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka.

Wnioski zgłoszone do Konkursu podlegały trzystopniowej weryfikacji. W pierwszym etapie specjaliści dokonywali oceny wstępnej polegającej na sprawdzeniu wniosków pod względem formalnym. W drugim etapie eksperci i rzeczoznawcy właściwych branżowo stowarzyszeń naukowo-technicznych poddawali ocenie zasadniczej te projekty zgłoszone do Konkursu, które pozytywnie przeszły przez etap oceny wstępnej. Rezultatem drugiego etapu było wyselekcjonowanie z tej grupy najlepszych – zdaniem ekspertów – wniosków, spośród których Kapituła Konkursu będzie mogła wybrać laureatów Konkursu.

 

Pełna informacja o przebiegu i wynikach konkursu Laur Innowacyjności 2014 [pdf]