LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019

Zapraszamy do udziału w dziewiątej edycji Konkursu
im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne.

ORGANIZATOR

IX edycja Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2019”

Celem Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności” organizowanego corocznie przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelną Organizację Techniczną jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych innowacyjnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Konkurs ten odbywa się pod wysokimi patronatami rządowymi, parlamentarnymi, instytucjonalnymi, międzynarodowymi i medialnymi.

W Konkursie mogą uczestniczyć polskie i zagraniczne firmy zarejestrowane w Polsce oraz podmioty gospodarcze i osoby fizyczne z Polski i z krajów, w których działają polonijne stowarzyszenia naukowo-techniczne. Mogą w nim także uczestniczyć podmioty zagraniczne z innych krajów, których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka.

Konkurs obejmuje następujące kategorie nowatorskich produktów i rozwiązań:

 • Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo.
 • Ekologia i efektywność energetyczna.
 • Energetyka, elektrotechnika.
 • Górnictwo i hutnictwo.
 • Informatyka, oprogramowanie.
 • Automatyka.
 • Mechanika, maszyny i urządzenia.
 • Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny, chemia.
 • Przemysł spożywczy, gastronomia, rolnictwo, ogrodnictwo, obróbka drewna.
 • Technika wojskowa.
 • Logistyka, transport, komunikacja.
 • Włókiennictwo, inżynieria materiałowa.
 • Usługi oraz inne rozwiązania i innowacje o charakterze społeczno-gospodarczym.

I Termin składania aplikacji do IX edycji Konkursu upływa w dniu 31 marca 2019 r.

Pierwszy termin zgłoszenia do Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019 został wydłużony do 30 kwietnia 2019r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 10 grudnia 2019r. podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Warszawskim Domu Technika NOT w Warszawie, przy ul. Czackiego 3/5.

LAUREACI KONKURSU LAUR INNOWACYJNOŚCI

ORGANIZATOR:

PATRONAT:

PATRONAT MEDIALNY:

PARTNERZY:

UCZESTNICY KONKURSU: