Laur Innowacyjności

Laur Innowacyjności 2015 – laureaci

w kategorii:

1. Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo

Nagrodę Złoty Laur przyznano firmie:

System Gazociągów Tranzytowych EuroPol Gaz Sp. z o.o.

za projekt – Usługa przesyłu gazu w aspekcie zwiększenia bezpieczeństwa osób, środowiska oraz techniki

Nagrodę Srebrny Laur przyznano jednocześnie:

firmie Główny Instytut Górnictwa
za projekt – Mechaniczny układ ochronny z zastosowaniem zasady dyssypacji energii.

oraz

firmie Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
za projekt – Kask zabezpieczający

Nagrodę Brązowy Laur przyznano:

firmie MMT Małgorzata Tasiemska
za projekt – „Quick Level” System ustalania dylatacji i poziomowania płytek ceramicznych.

w kategorii

2. Ekologia, geodezja, gospodarka wodna

Kapituła przyznała dwa wyróżnienia:

firmie Instytut Transportu Samochodowego
za projekt – Pierwsza w Polsce mobilna instalacja upgradingu ( podwyższenia jakości) biogazu do jakości biometanu.

oraz

firmie KGHM Polska Miedź S.A.
za projekt – Wdrożenie badań geofizycznych „cross hole” i próbnika typu „gel-push” do pobierania próbek gruntów o nienaruszonej strukturze typu dla potrzeb określenia parametrów geotechnicznych osadów zdeponowanych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most.

w kategorii

3. Energetyka, elektrotechnika;

Kapituła Konkursu postanowiła przyznać jednocześnie dwa złote Laury:
Nagrodę Złoty Laur przyznano:

firmie P.P.U.H. „HORUS-ENERGIA” Sp. z o.o.
za projekt – Kompletna kontenerowa elektrownia 2-modułowa zasilana gazem odpadowym niskiej jakości.

Nagrodę Złoty Laur przyznano:

firmie Politechnika Świętokrzyska za projekt – Turbina wodna.

Nagrodę Brązowy Laur przyznano:

firmie Instytut Metali Nieżelaznych za projekt – Bateria termiczna BTR-06.

Ponadto Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienie:

dla firmy INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.
za projekt – Stacja transformatorowa typu INMpc o mocy 100kVA.

w kategorii

4. Górnictwo i hutnictwo

Nagrodę Złoty Laur przyznano:

firmie KGHM Polska Miedź S.A.
za projekt – Modelowanie podziemnych wyrobisk górniczych wraz z infrastrukturą techniczną z wykorzystaniem technologii skanowania laserowego.

Nagrodę Srebrny Laur przyznano jednocześnie:

firmom Instytut Technik Innowacyjnych EMAG + EMAG SERWIS Sp. z o.o.
za projekt – X – MAN – Iskrobezpieczny kompleksowy system monitorowania parametrów w rejonie ściany wydobywczej.

oraz

KGHM ZANAM S.A.
za projekt – Automatyzacja Odstawy Taśmowej AOT.

Nagrodę Brązowy Laur przyznano:

firmie Katalizator Sp. z o.o.
za projekt – Sposób utylizacji niskosprężonych mieszanek: składnik palny – powietrze ze stabilnym odbiorem energii cieplnej i urządzenie rewersyjne do realizacji tego sposobu.

Ponadto Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienie:

Dla firmy KGHM Cuprum Sp. z o.o.
za projekt – Podatna kotwa spiralna dla wyrobisk górniczych w warunkach głębokiej kopalni.

Dla firmy INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o.
za projekt – PROTOS – system cyfrowej komunikacji głosowej.

w kategorii

5. Informatyka, telekomunikacja, elektronika, automatyka

Nagrodę Złoty Laur przyznano:

firmie Neurodigital Technologies
za projekt – GloveOne – haptyczną rękawicę, która pozwala swoim użytkownikom dotykać i czyć obiekty pojawiające się w wirtualnej rzeczywistości.

Nagrodę Srebrny Laur przyznano:

firmie ITA Sp. z o.o. Sp. K.
za projekt – Ręczny skaner 3D HandySCAN marki Creaform.

Nagrodę Brązowy Laur przyznano:

firmie ITA Sp. z o.o. Sp. K.
za projekt – System cyfrowej korelacji obrazu Dantec Dynamics Q-4XX.

Ponadto Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia:

Dla firmy KGHM Polska Miedź S.A.
za projekt – System informatyczny eRaport. Nowoczesna komunikacja biznesowa w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice”.

Dla firmy SMART Technology Group
za projekt – Master 01 – modułowy czytnik RFID UHT.

w kategorii

6. Inżynieria materiałowa, nanotechnologie

Nagrodę Złoty Laur przyznano:

firmie Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”
za projekt – Podkładka antyugięciowa.

Nagrodę Srebrny Laur przyznano:

firmie Instytut Metali Nieżelaznych
za projekt – Technologia wytwarzania lekkich, wielowarstwowych pasywnych pancerzy.

Nagrodę Brązowy Laur przyznano:

firmie Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
za projekt – System oceny trwałości eksploatacyjnej materiałów dla energetyki.

Ponadto Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienie:

dla firmy Instytut Mechaniki Precyzyjnej
za projekt – Opracowanie i wykonanie układu kontrolno-pomiarowego do nieniszczącej kontroli twardości powierzchniowej łusek mosiężnych.

w kategorii

7. Mechanika, maszyny i urządzenia

Nagrodę Złoty Laur przyznano:

firmie Politechnika Świętokrzyska
za projekt – Samodiagnozująca pneumatyczna wyspa zaworowa zintegrowana programowalnym sterowaniem i komunikacją sieciową.

Nagrodę Srebrny Laur przyznano:

firmie ITA Sp. z o.o. Sp. K.
za projekt – Optyczne urządzenie do pomiaru chropowatości i topografii powierzchni InfiniteFocus G5.

Nagrodę Brązowy Laur przyznano:

firmie Prima Power Central Europe Sp. z o.o.
za projekt – Laser Next – nowoczesna najszybsza wycinarka laserowa 3D przeznaczona do cięcia komponentów ze stali tłoczonych na gorąco w przemyśle motoryzacyjnym.

Ponadto Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia:

dla firmy BIPROMASZ Sp. z o.o. Sp. K.
za projekt – Typoszereg hydraulicznych agregatów spalinowych HAS.

oraz

dla firmy Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.
za projekt – Silnik lotniczy, tłokowy wielopaliwowy nowej generacji typu PZL – 200.

w kategorii

8. Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny

Nagrodę Złoty Laur przyznano:

firmie Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.
za projekt – Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS).

Nagrodę Srebrny Laur przyznano jednocześnie:

firmie – Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
za projekt – Przesiewowe badania słuchu na trzech kontynentach.

oraz firmom:

PIT-RADWAR SA i SILVERMEDIA
za projekt – Zintegrowany system pomiaru i monitorowania funkcji życiowych człowieka – innowacyjny system teleopieki Opiekun Plus.

Nagrodę Brązowy Laur przyznano:

firmie Tadeusz Mazur Centrum Rehabilitacji Zdrowie
za projekt – PUM – urządzenie do aktywnego siedzenia.

Ponadto Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienie:

dla firmy Bone Vitae S.A.
za projekt – MOsteoDD wieloelektrodowe urządzenie do wykrywania osteoporozy i osteopenii z wykorzystaniem technologii bioimpedancji.

w kategorii

9. Przemysł spożywczy, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo

Nagrodę Złoty Laur przyznano:

firmie Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
za projekt – Nowej generacji wielomodułowa maszyna do ochrony obszarów wodno-błotnych.

Nagrodę Srebrny Laur przyznano:

firmie Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe „IMPULS”
za projekt – Innowacyjna technologia zagospodarowania odpadowych skorup jajecznych.

Nagrodę Brązowy Laur przyznano:

firmom P.P.U.H. Plandex Sp. J. oraz Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
za projekt – Opracowanie i wdrożenie do produkcji zabudów izolowanych przeznaczonych dla rolnictwa.

w kategorii

10. Technika wojskowa

Nagrodę Złoty Laur przyznano:

firmie PCO SA za projekt – Zminiaturyzowane gogle noktowizyjne PNL-2AD/M „SZPAK”.

Nagrodę Srebrny Laur przyznano:

firmie Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
za projekt – PIAP FENIX – lekki robot zwiadowczy.

Nagrodę Brązowy Laur przyznano:

firmie Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
za projekt – Laboratoryjne stanowisko hamowniane miniaturowego silnika odrzutowego do badań procesu spalania paliw lotniczych (MiniJETRig – Miniature Jet Engine Test Rig).

Ponadto Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienie:

dla firmy Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
za projekt – Opracowanie i badania symulatora diagnostycznego statku powietrznego w technologii wirtualnej.

w kategorii

11. Transport i komunikacja

Nagrodę Złoty Laur przyznano:

firmie KAPSCH CarrierCom Sp. z o.o.
za projekt – Pierwsze, innowacyjne wdrożenie systemu łączności kolejowej GSM-R w Polsce umożliwiające osiągnięcie pełnej interoperacyjności sieci kolejowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Nagrodę Srebrny Laur przyznano:

jednocześnie:
firmie KGHM Zanam S.A
za projekt – Samojezdny Wóz Transportowy SWT – ZANAM – 14 ROBUST.

oraz

firmie TORQWAY Sp. z o.o.
za projekt – TORQWAY – pojazd napędzany ręcznie.

Nagrodę Brązowy Laur przyznano:

firmie FlyTech Solutions za rozwój nowej technologii w komunikacji
w projekcie – Cywilne lotnicze systemy bezzałogowe.

Ponadto Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienie:

dla firmy TRAKT-BOATS Sp. z o.o.
za projekt – Wielofunkcyjna łódź „LAURA”.

w kategorii

12. Włókiennictwo, papiernictwo, opakowania

Nagrodę Złoty Laur przyznano:

firmie Instytut Włókiennictwa
za projekt – Dzianiny z degradowalnych surowców syntetycznych w zastosowaniu na wyroby higieniczne i opatrunki medyczne.

Nagrodę Srebrny Laur przyznano:

firmie CHEP Polska Sp. z o.o.
za projekt – Plastikowa ćwierćpaleta CHEP P0604B.

w kategorii

13. Usługi i inne rozwiązania innowacje o charakterze społeczno–gospodarczym.

Nagrodę Złoty Laur przyznano

firmie PTAK S.A.
za innowacyjny projekt ekspozycji targów WARSAW EXPO

Nagrodę Srebrny Laur przyznano

firmie UIBS Teamwork Sp. z o.o.
za projekt – Inteligentny System zarządzania fabryką IPOsystem.

w kategorii

14. Chemia

Nagrodę Złoty Laur przyznano

firmie BIOTEN Sp. z o.o.
za projekt – Opracowanie technologii wytwarzania paliwa II generacji z odpadów glicerynowych.

Nagrodę Srebrny Laur przyznano

firmie Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego
za projekt – Wytwórnia monomerów akrylowych z surowców odnawialnych.

Nagrodę Brązowy Laur

przyznano firmom: F.H. BARWA oraz Politechnika Świętokrzyska
za projekt – Farba na bazie nitrocelulozy, zwłaszcza do ochrony sezonowej oraz sposób usuwania powłoki lakierniczej.