Laur Innowacyjności

Organizator
Realizacja

Celem Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze
produkty innowacyjne “Laur Innowacyjności”
jest promocja nowoczesnych produktów, technologii i usług.

Ideą przyświecającą temu wydarzeniu jest przekonanie, że kluczem do rozwoju
polskiej gospodarki jest promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców
oraz pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań,
które w założeniu mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego Polski.

GENERALNY SPONSOR KONKURSU

GŁÓWNY SPONSOR KONKURSU

Uczestnicy Konkursu "Laur Innowacyjności 2017"