LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019

Zapraszamy do udziału w dziewiątej edycji Konkursu
im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne.

ORGANIZATOR

IX edycja Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności 2019”

Celem Konkursu im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne „Laur Innowacyjności” organizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną, jest promocja nowoczesnych produktów, technologii i usług.

Ideą przyświecającą temu Konkursowi jest przekonanie, że kluczem do rozwoju polskiej gospodarki jest promowanie produktów innowacyjnych i ich twórców oraz pomoc we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, które w założeniu mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Konkurs adresowany jest do firm, które posiadają siedzibę zarejestrowaną w Polsce oraz podmiotów gospodarczych i naukowo-badawczych których innowacyjnymi produktami może być zainteresowana polska gospodarka.

 • Budownictwo i obiekty użyteczności publicznej, bezpieczeństwo i pożarnictwo.
 • Ekologia i efektywność energetyczna.
 • Energetyka, elektrotechnika.
 • Górnictwo i hutnictwo.
 • Informatyka, oprogramowanie.
 • Automatyka.
 • Mechanika, maszyny i urządzenia.
 • Technika medyczna, przemysł farmaceutyczny, chemia.
 • Przemysł spożywczy, gastronomia, rolnictwo, ogrodnictwo, obróbka drewna.
 • Technika wojskowa.
 • Logistyka, transport, komunikacja.
 • Włókiennictwo, inżynieria materiałowa.
 • Usługi oraz inne rozwiązania i innowacje o charakterze społeczno-gospodarczym.

Ostateczny termin składania aplikacji do IX edycji Konkursu "LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019" upływa w dniu 20 października 2019 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 10 grudnia 2019r. podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Warszawskim Domu Technika NOT w Warszawie, przy ul. Czackiego 3/5.

LAUREACI KONKURSU LAUR INNOWACYJNOŚCI

ORGANIZATOR:

MECENAS KONKURSU IM. STANISŁAWA STASZICA
NA NAJLEPSZE PRODUKTY INNOWACYJNE
"LAUR INNOWACYJNOŚCI 2019"

PARTNERZY:

PATRONATY:


PATRONI MEDIALNI:

UCZESTNICY: